తెలుగు టెక్కీ

మైక్రో-సాఫ్ట్ మరొక ఆవిష్కరణ “స్కైప్ ట్రాన్సలేటర్

మూడు సంవత్సరాలక్రితం దాదాపు $8.5 బిలియన్లతో వీడియో కాలింగ్ సేవలని అందించే సంస్థ అయిన స్కైప్ ని కొనుగోలు చేసిన మైక్రో-సాఫ్ట్ సంస్థ, తనవద్దనున్న మైక్రో-సాఫ్ట్ ట్రాన్సలేటర్ పరిజ్ఞానాన్ని స్కైప్ కి జోడించి “స్కైప్ ట్రాన్సలేటర్” ని ఆవిష్కరించింది. మే 27న … Continue reading

December 6, 2014 · Leave a comment